Tebrik Mesajı

Fakültemiz Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Özlem DÜNDAR ve İnsan Kaynakları Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Zeynep SAĞIR, 26-27 Aralık 2020 tarihlerinde Diyarbakır’da düzenlenen Anadolu 5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresinde sundukları “Sosyoekonomik Faktörlerin İntihar Davranışına Etkisi: İBBS2 İçin Bir Analiz” başlıklı çalışmaları ile en iyi bildiri ödülüne layık görülmüşlerdir. Akademik personelimizi ve öğrencimizi kutlar, başarılarının devamını dileriz.HIZLI ERİŞİM

Youtube Facebook Twitter
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün