Tarihçe ve Genel Bilgiler

    11.07.1992 tarih ve 21281 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulüne dair 2809 sayılı Kanun ile 78 ve 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde değişiklik yapılması hakkında 3837 sayılı Kanunla, Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş olup, 1997 yılında Gazi Üniversitesi Çorum İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi adıyla açılmıştır.
    Gazi Üniversitesi’ne bağlı olarak İşletme Bölümü’ne alınan 70 öğrenci ile 1998-1999 Eğitim-Öğretim yılında öğretime başlayan ve ilk mezunlarını 2001-2002 Eğitim-Öğretim yılı sonunda veren Fakültemiz, 2006 yılında kurulan Hitit Üniversitesi’ne bağlanmıştır.
    İzleyen yıllarda; 2003 yılında İktisat, 2005 yılında Kamu Yönetimi ile Maliye Bölümleri açılmıştır. Kamu Yönetimi Bölümü’nün adı siyaset bilimi ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmelere bağlı olarak yeniden yapılandırılmak üzere 2010 yılında YÖK’e yapılan başvuru ile Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiştirilmiştir.

    2007 yılında İşletme, 2008 yılında İktisat ve 2010 yılında da Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümlerinin İkinci Öğretim programları da açılmıştır. 2013 yılında Finans ve Bankacılık Bölümü açılarak 30 öğrenci ile eğitim-öğretime başlamıştır

    2012 yılında Uluslararası İlişkiler, 2014 yılında Sağlık Yönetimi ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümleri açılmıştır. 2016 yılında Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü açılmıştır. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi Bölümü 2017 yılında 32 öğrenciyle eğitim-öğretime başlamıştır. Sağlık Yönetimi Bölümü 2018 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesine aktarılmıştır.

    2018 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü İngilizce programı açılmıştır. SBKY İngilizce programı ve Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü 2018 yılı itibariyle öğrenci alımına başlamıştır.

    Üniversitemiz  Enstitüsü Bünyesinde İşletme, İktisat, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Finans ve  Bankacılık Bölümleri Yüksek Lisans ve Doktora eğitimleri vermektedir. İşletme Anabilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans, Doktora, İktisat Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisans, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans,Finans  ve  Bankacılık Anabilim Dalı’nda Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans programları bulunmaktadır.

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter Youtube