Misyon ve Vizyon

Misyon

Hitit Üniversitesi’nin stratejik misyonuna uygun olarak fakültemizin misyonu;  evrensel nitelikte çağın gereklerine uygun bilgi üretmek, yerel ölçekteki toplumsal ve ekonomik ihtiyaçlara göre bu bilgiyi kullanmak, katılımcı, etik, estetik, paylaşımcı ve toplumsal duyarlılığa sahip bireyler yetiştirmek amacıyla uluslararası kalite standartlarında eğitim-öğretim vermektir.

 

Vizyon

Hitit uygarlığının bıraktığı kültürel mirasa sahip çıkan bir fakülte anlayışı ile küresel ve yerel dinamikler arasında bir bağ kuran, demokratik, şeffaf, liyakata dayalı, yenilikçi ve girişimci bir bakış açısıyla nitelikli öğrenciler yetiştiren, uluslararası düzeyde kaliteli ve sürdürülebilir bir eğitim veren kurum haline gelmek vizyonumuzu oluşturmaktadır. Bu vizyonumuzu yerel yönetimler, sivil toplum, iş dünyası, aileler ve diğer paydaşlarla işbirliği ile  vizyonumuzu hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz.

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter Youtube
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi