Sıkça Sorulan Sorular

DERS KAYITLARI

 SIKÇA SORULAN SORULAR

 S.S.S.

(BİLGİ NOTU)

 

S 1- Ders kaydımı ne zaman yapabilirim?

C 1- Akademik Takvimde belirtilen süre içerisinde ders kaydınızı yapabilirisiniz. Öğrenciler kayıt yenileme işleminin tümünden sorumlu olup, kayıtlarını kendileri yenilemek zorundadır. Ders kaydı danışmanın onayından sonra kesinleşir. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-7 (1))

 

S 2- Kayıt yenileme işlemleri çeşitli nedenlerden dolayı süresi içerisinde yapılamadığında ne zaman yapılmalıdır?

C 2- Haklı ve geçerli nedenlerle belirlenen süre içerisinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, mazeretini içeren bir dilekçe ile bölüm başkanlığına başvuruda bulunur. Mazereti kabul edilen öğrenciler ders kayıtlarını Akademik Takvimde belirtilen süre zarfında Danışmanları ile iletişime geçerek yenilerler. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-7 (3))

 

S 3- Harcımı ne zaman yatırmalıyım.

C 3- İkinci öğretim ve normal süre içerisinde okulunu bitiremeyen öğrenciler Akademik Takvimde belirtilen ders kayıtları süresi içerisinde anlaşmalı bankaya öğrenci numarası ile harcını yatırarak ders kaydını yapabilir.

 

S 4-Normal öğretimde kayıtlı olduğum ve okulumu uzatmadığım halde ders kaydı esnasında harç ücreti yatırmam gerekiyor, sebebi nedir?

C 4-YÖK’ün 12/02/2016 tarihinde aldığı karara göre aynı anda faklı seviyede iki örgün programa kayıt yaptıran öğrenciler (en son kayıt yaptırdığı yükseköğretim kurumuna) harç ücreti ödemek zorundadırlar. 

*Örneğin, bir devlet üniversitesinde lisans düzeyinde eğitim gören öğrenci bir sonraki ÖSYS sınavında ön lisans normal öğretim programını kazanması halinde, ön lisans düzeyinde kazandığı üniversiteye harç ücretini yatırmak zorundadır.

*Açıköğretim programında kayıtlı iken, ÖSYS ile devlet üniversitesinde ön lisans-lisans normal öğretim düzeyinde bir üniversiteyi kazanması durumunda, bu üniversiteye harç ücreti yatırmadan kayıt yaptıramaz. Açıköğretim programından kaydını öğrencinin sildirmesi halinde devlet üniversitesine herhangi bir harç ücreti ödemez. Kaydını sildiren öğrenci durumunu Rektörlük Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına Bildirmesi Gerekir.

S 5- Ders kaydı esnasında alttan kalan zorunlu veya seçmeli dersimi almadan dönemimdeki dersi alabilir miyim?

C 5- Öğrenci, normal olarak alması gereken yarıyılda almadığı veya alıp da başarılı olamadığı derslere, o derslerin verildiği ilk yarıyılda, en alt ya­rıyıldan itibaren alamadığı ya da başarısız olduğu derslerden başlayarak öncelikle kaydolmak zorundadır. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-19 (6))

 

S 6- Bir dönemde en az ne kadar ders alabilirim?

C 6- Öğrenci, bulunduğu yarıyıl için belirlenmiş kredinin en az üçte ikisi (2/3) miktarında derse kaydolmak zorundadır. Ancak öğrenci, bulunduğu ya­rıyılın derslerinin bir kısmını daha önce başarmış ise söz konusu alt sınır uygulanmaz. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-19 (5))

 

S 7- Bir dönemde en fazla ne kadar ders alabilirim?

C 7- Lisans programlarının ilk yılına veya birinci ve ikinci yarıyılına ilk kez kaydolan öğrenciler o yarıyıl/yıl programının toplam ders kredisini aşamaz. Üçüncü yarıyıldan itibaren GANO’ya bakılmaksızın öğrencinin bir yarıyılda kaydolabileceği derslerin azami kredi miktarı, o yarıyıl için belirlenmiş kredi miktarının 1/3’ten fazlasını geçemez. Bu hesaplamada ondalıklı sayı ortaya çıkması durumunda alınacak kredi miktarı, bir üst tam sayıya yuvarlanarak hesaplanır. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-19 (7))

 

S 8- Üstten ders almak için ne yapmam gerekir?

C 8- Öğrenci, üçüncü yarıyıldan itibaren danışmanının olumlu görüşüyle üst yarıyıldan ders alabilir. Bunun için, öğrencinin, önceki yarıyıllardan başarısız dersi olmaması ve GANO’sunun 3,00 ve üstünde olması gere­kir. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-20 (2))

 

S 9- Ders çakışmasından dolayı ders kaydımı yapamıyorum?

C 9- Ders çakışması ile ilgili olarak:

-Aynı yarıyıla ait dersler çakışıyor ise bu durumu İlgili Bölüm Başkanlığına bildirilir.

-Alttan aldığınız ve devam zorunluluğu olan dersler için sistem tarafından alternatif seçenek sunulur. (Bu seçenek İkinci Öğretim programı olan bölümler için geçerlidir. İkinci Öğretim programı olmayan bölümlerde öğrenci Bölüm Başkanlığı makamı ile iletişime geçerek uygun görüldüğü takdirde farklı bir bölümden ders alabilir.)

 

 

 

S 10- Bulunduğum dönemde kaç tane seçmeli ders almalıyım?

C 10-HUBİS öğrenci sisteminde “Dersler”-“Mezuniyet Kredileri “menüsünde her yarıyılın seçmeli sayısı belirtilmiştir.

 

S 11- Seçmiş olduğum Seçmeli Ders kapandı / Seçmiş olduğum Seçmeli Dersimi ders kaydımda göremiyorum.

C 11- Farklı nedenlerden dolayı açılmayan seçmeli dersler sistemden çıkartılır ve bu nedenle ders kaydınızda görünmez. Bu durumla ilgili olarak Ekle-Sil haftasında kapanan bir seçmeli dersin yerine,  Danışmanınızla iletişime geçerek açılan seçmeli dersi ders kaydınıza ekleyerek kaydınızı yenileyebilirsiniz.

 

S 12- Bulunduğum dönemde kredimin yetmesi durumunda almam gerekli seçmeli ders sayısından fazla seçmeli ders alabilir miyim?

C 12- Alabilirsiniz fakat ilgili dönemde fazladan aldığınız seçmeli ders/dersler mezuniyet krediniz için almanız gereken kredi miktarına dâhil olmayacaktır.

 

S 13- Seçmeli dersin kontenjanı doldu, ne yapmalıyım?

C 13- Seçmeli dersin kontenjanı dolduğunda ders kaydınızı mevcut şekliyle tamamlayarak danışman onayınıza gönderirsiniz. Ekle-Sil haftasına gelindiğinde danışmanınızla iletişime geçerek kontenjan artırımı talebinde bulunarak alamadığınız seçmeli dersleri seçerek kaydınız yapabilirisiniz.

 

S 14- Daha önce alıp ve kaldığım seçmeli dersi tekrar almak zorunda mıyım?

C 14- Yerine açılan farklı bir seçmeli ders alınabilir. Ayrıca öğrenci işlerine başvurarak bıraktığınız seçmeli dersi sildirmeniz gerekmektedir.

 

S 15- Daha önce geçmiş olduğum bir dersi yükseltmek için tekrar alabilir miyim?

C 15- GANO’sunu yükseltmek isteyen öğrenciler, başardıkları dersleri, Yönetmeliğin 19 uncu maddesi hükmü çerçevesinde, dersin açıldığı ilk yarıyıl/yıl tekrar alabilirler. Tekrar edilen derslerde alınan son başarı notu geçerlidir. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-28 (1))

 

S 16- Ders kayıt döneminde almış olduğum dersi/dersleri ekle-sil haftasında değiştirebilir miyim?

C 16- Öğrenci, almak zorunda olduğu dersler hariç olmak üzere, akademik takvimde belirtilen ders ekleme bırakma haftasında danışmanının onayı ile kaydolduğu ders veya derslerden kaydını sildirebilir veya açılan başka ders veya derslere kaydolabilir. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-19 (10))

S 17- Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin bir sonraki yarıyılda öğrencilik hakkı devam eder mi?

C 17- Belirlenen süreler içinde kayıt yenileme işlemini ve ders kaydını yaptırmayan öğrenciler o yarıyılda derslere devam edemez, sınavlara alınmaz ve öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Bir sonraki yarıyılda ders kaydını yaparak derslere devam edebilir, sınavlara katılabilir, öğrencilik haklarından yararlanabilir. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-16 (1))

 

S 18- Başka yükseköğretim kurumundan alıp başarılı olduğum derslerden muaf olabilir miyim?

C 18- Öğrenci, daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumlarından almış ve başarmış olduğu derslerden muaf olma talebinde bulunabilir. Muafiyet başvurusu her yarıyılda/yılda akademik takvimde belirtilen ders kayıt süresi içerisinde yapılır. Öğrenci muafiyet talebi reddedilen derslere, ders içeriği ve kredilerinde değişiklik olmadığı sürece bir daha muafiyet talebinde bulunamaz. (Hitit Üniversitesi Eğitim-Öğretime Dair Yönetmelik ve Yönergeler Madde-21 (1))

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter Youtube