2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Yatay Geçiş Başvuruları Başlıyor

Bilindiği üzere Yükseköğretim Kurumları arasında Yatay Geçiş başvuruları, Genel Not Ortalaması ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre olmak üzere 2 şekilde yapılmaktadır.

1) Genel Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

2022-2023  Eğitim-Öğretim  yılında  genel  not  ortalaması  esas alınmak  suretiyle yapılacak başvurular,    01-15 Ağustos 2022  tarihleri  arasında  online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapılacaktır.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Güz Dönemi Not Ortalamasına Göre Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için  tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları için  tıklayınız.


2) Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş Başvuruları

Merkezi Yerleştirme Puanı esas alınmak suretiyle yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin ÖSYS yerleştirme puanının, geçiş yapmak istediği programın yerleştirildiği yıldaki puan türünden olması ve puanının ilgili programın puanına eşit ya da ondan yüksek olması gerekir. Merkezi  Yerleştirme  Puanı ile  yatay  geçiş  yapmak   isteyen   öğrenciler  başvurularını, 01-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında online olarak https://ubys.hitit.edu.tr/AIS/ApplicationForms/Home/Index?apptype=5 adresinden yapmaları gerekmektedir.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için tıklayınız. 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Tıp Fakültesi Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları için  tıklayınız.

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2017 ve öncesi Taban Puanları için tıklayınız. 

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Puanı ile Yatay Geçişe Esas Alınacak Programların 2018 ve sonrası Taban Puanları için tıklayınız. 


Gerekli Belgeler

1) ÖSYS/YKS Sonuç Belgesi,

2) ÖSYM Yerleştirme Belgesi 

3) Yükseköğretim Kurumu’ndan alınan Öğrenci Belgesi, 

4) Transkript, 

5) Disiplin cezası almadığına ilişkin belge,

6) Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,  Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin Ek Madde-1 kapsamında daha önce yatay geçiş yapmadığına ilişkin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan alınacak belge,

7) Yükseköğretim Kurumundan “Yatay Geçiş Yapmasında Sakınca Yoktur”  yazısı (Kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.)  


Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca, kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş işlemleri devam etmekte olup, adı geçen yönetmeliğin Ek Madde-1'i uyarınca yapılacak yatay geçişlerde uygulanacak esaslara ilişkin Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında alınan karar için tıklayınız.


Yatay Geçiş başvuru modülü kullanım kılavuzu için tıklayınız.Formlar ve Belgeler:

2022-2023 Güz Dönemi Yatay Geçiş Kontenjanları

2017 ve öncesi Taban Puanları

2018 ve sonrası Taban Puanları

Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları

Not Ortalamasına göre yatay geçiş başvuru takvimi ve koşulları

Tıp Fakültesi Güz Dönemi Merkezi Yerleştirme Yatay Geçiş Başvuru Takvimi ve Koşulları

Tıp Fakültesi Not Ortalaması Yatay Geçiş başvuru takvimi ve koşulları

Yatay Geçiş Başvuru Kullanım KılavuzuHIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Youtube Twitter
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi