7417 Sayılı Af Kanunu Hakkında Duyuru

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 Sayılı Kanun’un 35 inci Maddesi ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici 83 üncü maddesinden yararlanmak için 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen üniversitemiz öğrencileri; en geç 05 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 4 ay içinde  (07 Kasım 2022 tarihine kadar), kayıtlarının silindiği veya kayıt hakkı kazandıkları Enstitü/Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna aşağıdaki başvuru formu ve istenen belgeler ile başvurmaları ve kanunda belirtilen şartları taşımaları halinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından çıkartılacak uygulama esaslarına bağlı olarak 2022-2023 eğitim öğretim yılında öğrenime başlayabileceklerdir.


05.07.2022 tarihinde askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde kayıtlarının silindiği Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna başvuru formu ve gerekli belgeler ile başvurmaları bu maddede belirtilen haklardan yararlanabileceklerdir. Bu adayların kanunun yayımlandığı tarihte askerlik görevini yapmakta olduklarını ayrıca belgelemeleri gerekmektedir.


Af kapsamında Üniversitemize yatay geçiş yapmak isteyen diğer yükseköğretim kurumu öğrencilerine ait duyuru daha sonra yayımlanacaktır.


Af kanunundan  aşağıda belirtilen nedenlerle ilişiği kesilen öğrenciler yararlanamayacaklardır.


   *  Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde81, 82 ve 83),

  *  İşkence suçundan (madde 94 ve 95),Eziyet suçundan (madde 96),

  *  Cinsel saldırı (madde 102),Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

  *  Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188)

  *  Mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler.

Başvurular ilgili Enstitü/ Fakülte/ Yüksekokul veya Meslek Yüksekokuluna şahsen veya posta yoluyla yapılabilecektir. Belirtilen tarihten sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.  Posta ile yapılacak başvurularda gecikmeli başvurular ile eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecek ve değerlendirilmeyecektir.


Başvuru İçin Gerekli Belgeler:


Ön Lisans ve Lisans Öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler


1.Lise Diploması (Dikey Geçiş Öğrencileri için Ön Lisans Diploması)

2.Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.

3.Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

4.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

5.ÖSYS/YKS Yerleştirme Belgesi (Ön Lisans ve Lisans programlarına yerleştiği halde dahaönce kayıt yaptırmayan öğrenciler için)

6.Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

7.ÖnLisans ve Lisans başvuru formu için  tıklayınız.


Yüksek Lisans ve Doktora öğrencisiyken İlişiği Kesilenlerden İstenecek Belgeler


1.Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)

2.Son altı ay içinde çekilmiş 1 adet fotoğraf.

3.Nüfus Cüzdanı fotokopisi

4.Diploma(Yüksek Lisans için Lisans, Doktora için Yüksek Lisans)

5.Askerlik görevini yapmakta olanlar için askerlik terhis belgesi

6.Lisansüstü başvuru formu için  tıklayınız.


Yüksek Öğretim Kurulu’nun 7417Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri
Formlar ve Belgeler:

Lisansüstü Başvuru Formu

Ön Lisans ve Lisans Başvuru FormuHIZLI ERİŞİM

Instagram Facebook Twitter Youtube
Tercih Dönemi Danışma Hattı!
Tercih İle İlgili Sorunuz mu var?
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi