Pedagojik Formasyon Eğitimi ile İlgili Duyuru

Öğretmen yetiştiren fakülteler dışında formasyon eğitimi alınabilen alanlarda örgün eğitim ve öğretim süresi içinde pedagojik formasyon eğitiminin verilmesi hususuna ilişkin Yükseköğretim Genel Kurulu Kararı ve izni ile, Üniversitemizde Pedagojik Formasyon Eğitimi alınabilecek programlar için (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı) aktif öğrencilerimize talep etmeleri halinde pedagojik formasyon eğitimi dersleri öğretim planları içerisinde verilecektir. Bu kapsamda;

 

1-  Son sınıf (4. Sınıf) Öğrencilerimiz için başvurular;

15 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar kayıtlı olunan eğitim birimine ekteki dilekçe ile yapılacaktır. 

Dilekçe örneği için  tıklayınız.

(Pedagojik Formasyon Eğitimine katılım zorunlu değildir.)

Mevcut son sınıf (4. sınıf) öğrencilerimiz pedagojik formasyon derslerini almak istediklerine dair aşağıdaki linkte verilen Pedagojik Formasyon Eğitimi Talep dilekçesini doldurup imzalı bir şekilde kayıtlı olduğu eğitim birimi Sekreterliğine elden teslim ederek veya ıslak imzalı halini taratıp eposta yoluyla fakülte eposta adresine  (aslını daha sonra elden teslim etmek kaydı ile) 15 Şubat 2023 Çarşamba günü mesai bitimine kadar iletmeleri  durumunda formasyon müfredatına tabi olacaklar ve formasyona yönelik dersleri mevcut müfredatlarına ek olarak alabileceklerdir. Bu öğrencilerimiz, YÖK tarafından alınması gerekli tutulan 8 teorik ders ile 1 Öğretmenlik Uygulaması (Staj) dersini;


2022-2023 Bahar Döneminde 4 ders

2022-2023 Yaz Döneminde 4 ders

2023-2024 Güz Döneminde ise Öğretmenlik Uygulaması dersi

olmak üzere toplam üç dönemde alabileceklerdir. Ders listesi için  tıklayınız


Pedagojik Formasyon derslerini almak için yazılı olarak başvurmuş son sınıf öğrencilerimiz en erken 2023-2024 Güz dönemi sonunda tüm dersleri başarıyla tamamlamaları ve mezuniyet şartlarını sağlamaları durumunda mezun olabilir ve mezuniyet belgesini alabilirler. (Diplomalarının arkasında “Pedagojik Formasyon Eğitimi Almıştır.” ibaresi yazılacaktır)


2023-2024 Eğitim Öğretim yılı Güz Dönemi tamamlanmadan mezuniyet koşullarını sağlayan ve Pedagojik Formasyon derslerinin tamamını başarmadan ayrılmak isteyen öğrencilerin almış oldukları dersler transkriptlerine yansıyacak ve GANO’ya dahil edilecektir. Ayrıca diplomalarında Pedagojik Formasyon belgesine ilişkin bilgileri yer almayacaktır.


2-  2022-2023 bahar dönemi itibarıyla, ara dönemde derslerini başarıyla tamamlayarak mezuniyete hak kazanan öğrencilerimiz de 2023-2024 Güz dönemi sonuna kadar mezuniyet verilmeden ilk maddede belirtilen sürece tabi olacaklardır. Bu öğrencilerimizin diplomaları pedagojik formasyon derslerini başarıyla tamamlamaları durumunda verilecektir.


3- Ara sınıflarda öğrenim gören (1., 2. ve 3. sınıf) Öğrencilerimiz İçin;

1., 2. ve 3. sınıf öğrencilerimiz ise 2023-2024 Güz Döneminden başlamak üzere yine ders kayıtları başlamadan önce dilekçelerini vermek suretiyle Pedagojik Formasyon eğitimini alabileceklerdir. 

Ara sınıflarda öğrenim gören öğrencilerimizin 2022-2023 Bahar Dönemi için herhangi bir işlem yapmalarına gerek yoktur.

 

Not: Üniversitemizde Eğitim Fakültesi ve Eğitim Bilimleri Enstitüsü/ilişkili programlar bulunmadığı için mezun veya ilişiği kesilmiş öğrencilere sertifika programı dersleri verilmemektedir. Pedagojik formasyon eğitimleri yalnızca Üniversitemizin aktif öğrencileri için geçerlidir. Mezun öğrencilerimiz diğer üniversitelerin Pedagojik Formasyon Sertifika Programlarına başvurmak ve eğitimi başarı ile tamamlamak suretiyle pedagojik formasyon sertifikasına sahip olabilirler.


 

Pedagojik Formasyon Eğitimi için Başvuru Dilekçesi Örneği için     tıklayınız.

Son Sınıf Pedagojik Formasyon Eğitimi Dersleri için     tıklayınız

Pedagojik Formasyon Eğitimi hakkındaki YÖK’ün yazısı için     tıklayınız.
 YÖK'ün Pedagoji̇k Formasyona yönelik bilgilendirme duyurusu için     tıklayınız.

Pedagojik Formasyon Eğitimi alınabilecek programlar için (MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı kararı)    tıklayınız.


Formlar ve Belgeler:

Son Sınıf Dersleri

FRM_BasvuruDilekcesi

YÖK pedagojik Formasyon yazısı

MEB pedagojik Formasyon Alanları

YÖK Pedagojik Formasyon BilgilendirmeHIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter Youtube
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İsmail YILDIRIM
Çevrimiçi