2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi Gerçekleştirildi

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü ile Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi (TERAM) işbirliğinde "2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi" gerçekleştirildi.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Hitit Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sami Kiraz, güvenlik ve terörizm çalışmaları alanında çalışan araştırmacıları bir araya getirmek suretiyle geleneksel ve güncel meselelerin tartışıldığı, alana yön verecek yeni bakış açılarının irdelendiği bir platform olma amacı taşıyan kongrenin bu yılki temasının “Türkiye’nin PKK Terörizmiyle Mücadelesi 1984-2024” olduğunu belirtti.

Doç. Dr. Kiraz, “Kongremizin temel amacı PKK terör örgütüne odaklanarak Türkiye’deki terörizm olgusunu ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesini akademik olarak incelemektir. Kongre çerçevesinde akademisyenler, araştırmacılar, düşünce kuruluşu çalışanları, sivil toplum örgütü üyeleri ve kamu kuruluşu mensuplarını bir araya getirmek; Türkiye’de terörizm ve terörizmle mücadele konularında farkındalık oluşturmak ve konuyla ilgilenenlerin görüşlerini paylaşabilmelerini sağlamak ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesi konusunda ortak akılla çözüm üretilebilmesine katkıda bulunmak hedeflenmektedir” dedi.

Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Derneği Başkanı Erol Başaran Bural ise, PKK terör örgütünün 15 Ağustos 1984 tarihinde Siirt’in Eruh, Hakkari’nin Şemdinli ilçelerinde ilk planlı, eş zamanlı ve kapsamlı terör eylemini düzenlediğini ifade etti. İlk saldırıdan itibaren geçen 40 yıllık süre içerisinde PKK terör örgütünün her açıdan kendisini dönüştürdüğüne dikkat çeken Bural, Türkiye, Irak, Suriye ve İran’ın yanı sıra Avrupa ve Orta Doğu’da yapılandığını, bir yandan uyuşturucu ticaretinin önde gelen parçası haline gelirken, diğer yandan başka örgütlere ve başka devletlere taşeronluk yapan bir hale büründüğünün altını çizdi.

Terör örgütü PKK’nın defalarca yöntem, taktik ve strateji değiştirdiğine işaret eden Bural, “Hatta ilk ortaya çıktığı dönemdeki ideolojik eğilimlerini bir kenara bırakarak günümüzde çok daha farklı söylemlere yöneldi. Bununla birlikte Türkiye de PKK ile mücadelede büyük bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Terörizmle mücadelenin dinamik doğası sürekli öğrenmeyi ve uyum sağlamayı gerektirdiğinden, devletin bu mücadeleye katkı sağlayan kurumları da değişen şartlara uyum sağladı. Ancak mücadelenin en önemli parçalarından birisi olan bilimsel alanda, yani akademik açıdan mücadele diğer mücadele boyutlarına göre biraz geride kaldı. Doğrudan PKK terör örgütünü odak noktasına alan oldukça az sayıda doktora tezinin bulunması bu durumu ispatlar nitelikte. Tam da bu nedenle PKK ile mücadelenin 40'ıncı yılında bu kongreyi düzenlemeyi ve akademik alana katkı sağlamayı düşündük. Kongremizin temel amacını da PKK terör örgütüne odaklanarak Türkiye’deki terörizm olgusunu ve Türkiye’nin terörizmle mücadelesini akademik olarak incelemek şeklinde belirledik” dedi.

Hitit Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eşref Savaş Başçı ise kongre ev sahipliği yapmaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Başçı konuşmasının devamında şunları söyledi:

“Kongre konusu terörle mücadele ve özellikle PKK olduğu için ülkemizde özellikle son 40 yılda yaşanan süreçleri alanında uzman değerli katılımcılarımızın katkılarıyla akademik bir bakış açısıyla yeniden değerlendirilecek ve terörle mücadele bağlamında topyekûn mücadele başlığı altında neler yapılabilir veya nelere dikkat etmek gerekir noktasında bilgi paylaşımı yapılacaktır. Terörle mücadele edilebilmek sadece ilgili kuvvetlerimizin sağladığı tertibat değil aynı zamanda topyekûn yapılması gereken bir mücadele süreci olarak değerlendirmek gerekiyor. Bu vesileyle kongrenin başarıyla tamamlanmasını diliyorum.”

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da açılış töreninde yaptığı konuşmada Türkiye'de terörizmin 1980'li yıllardan itibaren gündemde olduğunu söyledi.

Türkiye'nin terörle mücadelede önemli bir yere geldiğini belirten Dağlı, şöyle konuştu:

“O dönemde fiili hayatın içinden gelen arkadaşlarınız olarak, nereden nereye geldiğimizi karşılaştırma imkanı buluyoruz. O dönemde ilden ilçeye gitmek veya lojmandan hükümet konağına gidebilmek bir sorun ve zor iken, şu anda biz güvenliğimizin nerede başladığını, nerede başlaması gerektiğini ve nerelerden itibaren korumamız gerektiğini konuşuyoruz. Tabii bu anlamda ne kadar ileri adım attığımızı da görmüş oluyoruz. Kaldık ki bundan sonra ve bundan dolayı sonuçlar almaya başladığımızı da hep birlikte müşahede ediyoruz."

Kongrede açılış konuşmalarının ardından "Türkiye'nin PKK terörizmi ile mücadelesi 1984-2024" konulu açılış oturumuna geçildi.

Dışişleri Bakanlığı İstihbarat ve Güvenlik Genel Müdürü Büyükelçi Fatma Ceren Yazgan, "Güvenlik diplomasisi ve terörizmle mücadelede uluslararası işbirliğinin turnusol kağıdı: PKK" başlıklı sunum yaptı.

Oturumda, TOBB ETÜ'den Doç. Dr. Nihat Ali Özcan "PKK ile mücadelenin dönüşümü ve politik kaos", Prof. Dr. Haldun Yalçınkaya "Geçmişten Geleceğe Terörle Mücadelede Kavramsallaştırma ve PKK Örneği" ve TERAM'dan Prof. Dr. Serhat Erkmen "Türk Akademisinde PKK Terör Örgütüne Yönelik Akademik Çalışmaların Durumu" başlıklı sunumlar yaptı.

Kongrede “PKK terör örgütünün eleman temin yöntemleri, medya stratejisi, terör eylemi yöntemleri, diğer ülkelerin PKK politikası, PKK’da kadın olmak” gibi farklı konuların yanı sıra PKK ile mücadele çerçevesinde “Geleneksel ve modern yaklaşımlar, istihbaratın rolü, radikalleşmeden dönüş, terör örgütünün ideolojisiyle mücadele, dijital dünyada mücadele, mücadelede kamu diplomasisi” gibi farklı konular akademik olarak ele alındı.


HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Twitter Youtube