İş Akış Şeması

İKTİSAT BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN ÇEŞİTLİ KONULARDA BAŞVURABİLECEKLERİ ÇEŞİTLİ MAKAMLAR/BİRİMLER

SN

YETKİLİ MAKAM

İŞİN TÜRÜ

1

DEKANLIK

-Yemek Bursu

-Yarı Zamanlı Çalışma Başvurusu

-Hitit Üniversitesi’ne Özgü Diğer Burslar

2

ÖĞRENCİ İŞLERİ

-Öğrenci Belgesi

-Transkript

-Geçici Mezuniyet Belgesi

-Diploma İşleri

-İlişik Kesme Dilekçesi

-Maddi Hata Dilekçesi (Ders Notuna İtiraz)

-Kayıp Kimlik Formu Müracaatı

3

BÖLÜM BAŞKANLIĞI

-Ders Muafiyetleri

-Yatay Geçiş

-Mazeretli Kayıt

-Tek Ders Dilekçesi

-Kayıt Dondurma

-Yaz Okulu Başvurusu

-Vize Mazeret Dilekçesi

-Diğer Birimlere Verilmesi Öngörülmeyen Her Türlü Dilekçe

4

AKADEMİK DANIŞMAN

-Ders Kaydı

-Ders Ekleme-Çıkarma

-Ders Silme

5

İLGİLİ KOORDİNATÖR

-Erasmus Başvurusu

-Erasmus Öğrenim Sözleşmesi

-Erasmus Ders Muafiyetleri

-Farabi Öğrenim Sözleşmesi

-Farabi Ders Muafiyetleri

6

ÖĞRENCİ KULÜPLERİ DANIŞMANLARI

-Kulüp Kuruluş Başvurusu

-Üyelik ve İstifalar

-Her Türlü Kulüp Faaliyeti

HIZLI ERİŞİM

instagram Facebook Youtube Twitter
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün