Çift Anadal

ÇİFT ANADAL PROGRAMI 

Çift Anadal programı, özetle, belli şartları taşıyan öğrencilerin iki ayrı programdan aynı anda ders alarak, derslerini tamamladıklarında iki ayrı diplomayla mezun olmalarına imkân sağlayan bir programdır.

Çift anadal ve Yandal uygulamalarına dair temel düzenleme 24.04.2010 tarih ve 27561 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”tir (bkz. http://mevzuat.hitit.edu.tr/goster.asp?id=124). Bu yönetmeliğe göre:

Çift Anadal programı: Başarı şartını ve diğer koşulları sağlayan öğrencilerin aynı yükseköğretim kurumunun iki diploma programından eş zamanlı olarak ders alıp, iki ayrı diploma alabilmesini sağlayan programı…”nı ifade etmektedir.

Bundan başka Üniversitemizin “Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”nde yer alan ilgili hükümlere ilaveten yayımladığı 23 Kasım 2017 tarihli Çift Anadal Programı Yönergesi bulunmaktadır. Bu yönergede  başvuru koşulları şöyle düzenlenmiştir (bkz. http://mevzuat.hitit.edu.tr/goster.asp?id=49):

 

Başvuru ve Kabul Koşulları:

 

1- Üniversitenin bir lisans veya ön lisans programına kayıtlı olmak.

2- Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak.

3- ÇAP’a başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olmak.

4- GANO’su, 4 üzerinden en az 2,75 olmak.

5- Lisans anadal diploma programında, en erken üçüncü en geç beşinci yarıyılın başında bulunmak.

6- Anadal ön lisans diploma programda, en erken ikinci en geç üçüncü yarıyılın başında bulunmak.

7- Anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst % 20’si içinde bulunmak.

 

ÇAP’a başvurular, akademik takvimde belirtilen veya Senato’da belirlenen tarihte, başvuru formu ve transkript ile ilgili Fakülte Dekanlığına yapılır. Öğrenciler kontenjanlara, GANO sıralamasına göre kabul edilir. GANO’ların eşit olması halinde öğrencinin anadal programına yerleştiği yıla ait ÖSYM’nin belirlediği ilgili puan türündeki başarı sıralaması dikkate alınarak seçim yapılır. Aynı anda birden fazla çift anadal diploma programına kayıt yapılamaz. Ancak aynı anda çift anadal diploma ile yandal programına kayıt yapılabilir.

Yatay geçiş yapan öğrenciler aynı eğitim-öğretim döneminde çift anadal başvurusu yapamaz.

Anadal diploma programındaki GANO’su 2,75 ve üzeri olan ancak anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere, puana sahip olanlar çift anadal programına başvurabilirler.HIZLI ERİŞİM

Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün