G-7E0NBXHK7Q

Ders Müfredatı

MALİYE BÖLÜMÜ

DERS MÜFREDATI


1. SINIF

GÜZ (1. DÖNEM)

 

BAHAR (2. DÖNEM)

D.KOD

DERSLER

N

H

AKTS

 

D.KOD

DERSLER

N

H

AKTS

4150101

Matematik - I

Z

3

4

 

4150102

Matematik - II

Z

3

4

4150105

Hukuka Giriş

Z

3

4

 

4150104

Sosyoloji

Z

3

4

4150109

Maliye Bilimine Giriş

Z

3

4

 

4150110

Genel Muhasebe - II

Z

3

4

4150113

Genel Muhasebe - I

Z

3

4

 

4150124

İktisada Giriş - II

Z

3

5

4150115

İktisada Giriş - I

Z

3

5

 

4150128

Medeni Hukuk

Z

3

5

8010111

Türk Dili - I

Z

2

2

 

8010112

Türk Dili - II

Z

2

2

8010121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

Z

2

2

 

8010122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

Z

2

2

8010131

İngilizce - I

Z

2

2

 

8010132

İngilizce - II

Z

2

2

8010141

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

2

3

 

 

Kariyer Planlama

Z

0

2

 

Toplam Kredi

23

30

 

 

Toplam Kredi

21

30

2. SINIF

GÜZ (3. DÖNEM)

 

BAHAR (4. DÖNEM)

4150205

Kamu Maliyesi - I

Z

3

6

 

4150222

Makro İktisat

Z

3

5

4150221

Mikro İktisat

Z

3

5

 

4150242

Devlet Bütçesi

Z

3

5

4150223

Vergi Hukuku - I

Z

3

6

 

4150250

Kamu Maliyesi - II

Z

3

6

4150239

Anayasa Hukuku

Z

3

5

 

4150254

Vergi Hukuku - II

Z

3

6

4150203

İşletme Bilimine Giriş

S

3

4

 

4150204

Borçlar Hukuku

S

3

4

4150207

Davranış Bilimine Giriş

S

3

4

 

4150206

Maliye Tarihi

S

3

4

4150211

Bilim Felsefesi

S

3

4

 

4150226

Siyaset Bilimine Giriş

S

3

4

4150213

İktisadi Düşünce Tarihi

S

3

4

 

4150244

Uygarlık Tarihi

S

3

4

4150217

İstatistik - I

S

3

4

 

4150246

İstatistik - II

S

3

4

4150225

İdare Hukuku

S

3

4

 

4150248

Maliyet Muhasebesi

S

3

4

 

Envanter ve Bilanço

S

3

4

 

 

Gönüllük Çalışmaları

S

3

4

 

Gönüllülük Çalışmaları

S

3

4

 

4150252

Siyasi Tarih

S

3

4

 

Toplam Kredi

 

18

30

 

 

Toplam Kredi

 

18

30

3. SINIF

GÜZ (5. DÖNEM)

 

BAHAR (6. DÖNEM)

4150301

Kamu Ekonomisi - I

Z

3

6

 

4150306

Türk Vergi Sistemi - II

Z

3

6

4150303

Devlet Borçlanması

Z

3

6

 

4150310

Seminer

Z

3

6

4150311

Türk Vergi Sistemi - I

Z

3

6

 

4150324

Kamu Ekonomisi - II

Z

3

6

4150305

Yerel Yönetimler Maliyesi

S

3

4

 

4150302

İnsan Kaynakları

S

3

4

4150307

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

S

3

4

 

4150304

Vergi Yargısı

S

3

4

4150309

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

S

3

4

 

4150308

Sermaye Piyasaları

S

3

4

4150313

Vergi Uygulamaları

S

3

4

 

4150314

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

3

4

4150315

Pazarlama

S

3

4

 

4150316

Finansal Tablolar Analizi

S

3

4

4150317

Para Teori ve Politikası

S

3

4

 

4150318

Ekonometri - II

S

3

4

4150319

Ekonometri - I

S

3

4

 

4150326

Kıymetli Evrak Hukuku

S

3

4

4150321

Para Banka

S

3

4

 

4150328

Yönetim Organizasyon

S

3

4

4150323

Finansal Yönetim

S

3

4

 

4150340

Mesleki İngilizce-II

S

3

4

4150355

Mesleki İngilizce - I

S

3

4

 

4150344

Bütçe Teori ve Teknikleri

S

3

4

4150357

Kamu Yönetimi

S

3

4

 

4150346

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

S

3

4

4150359

Kalkınma ve Büyüme

S

3

4

 

 

 

 

 

 

4150361

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi

S

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

18

30

 

Toplam Kredi

18

30

 

 

 

 

 

 

4. SINIF

GÜZ (7. DÖNEM) 

 

 

 

 

BAHAR (8. DÖNEM)


 


4150405

Uluslararası İktisat

Z

3

7

 

4150410

Maliye Politikası - II

Z

3

7

4150409

Maliye Politikası - I

Z

3

7

 

4150408

Türkiye Ekonomisi

Z

3

7

4150401

AB – Türkiye Mali İlişkileri

S

3

4

 

4150406

Muhasebe Denetimi

S

3

4

4150403

Vergi Ceza Hukuku

S

3

4

 

4150412

Yatırım ve Proje Analizi

S

3

4

4150407

Vergilendirme Politikası

S

3

4

 

4150414

Kamu Harcama Hukuku

S

3

4

4150411

Kamu Maliyesi Uygulamaları -I

S

3

4

 

4150416

Kamu Maliyesi Uygulamaları II

S

3

4

4150415

Uluslararası Hukuk

S

 3

4

 

4150418

Vergi İcra Hukuku

S

3

4

8010001

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

3

4

 

4150420

Uluslararası Politika

S

3

4

4150419

Girişimcilik

S

4

4

 

8010152

İnsan Hakları

S

3

3

4150421

Kitler ve Özelleştirme

S

3

4

 

4150422

Milli İrade ve Demokrasi

S

3

4

4150423

Vergi Planlaması

S

3

4

 

4150424

Mali Disiplin ve Mali Kurallar

S

3

4

4150425

Kamu Politikası Uygulamaları

S

3

4

 

4150426

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi

S

3

4

 

Bilgisayarlı Muhasebe

S

3

4

 

4150402

 Uluslararası Maliye

 3

 4

4150427

Türkiye' nin Mali Yapısı

S

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

18

30

 

 

Toplam Kredi

 

18

30

152

240

AÇIKLAMA

* 3., 4., 7. ve 8. dönemlerde her dönem başına, zorunlu derslere ek olarak 2 adet seçimlik ders alınması zorunludur. 

** 5. ve 6. dönemde her dönem başına, zorunlu derslere ek olarak 3 adet seçimlik ders alınması zorunludur. 

2014-2015 dönemi ve sonrasında başlayan öğrencilerin 7. ve 8. dönemlerde 4 seçmeli ders almaları zorunludur.

2021-2022 dönemi ve sonrasında başlayan öğrenciler için gönüllülük  çalışmaları seçmeli dersi mezuniyet koşuludur.

2021-2022 döneminde başlayan öğrenciler için mezuniyet toplam kredisi 152, daha önceki dönemlerde başlayan öğrenciler için 154'tür.

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün