G-7E0NBXHK7Q

Ders Müfredatı

MALİYE BÖLÜMÜ

DERS MÜFREDATI


1. SINIF

GÜZ (1. DÖNEM)

 

BAHAR (2. DÖNEM)

D.KOD

DERSLER

N

H

AKTS

 

D.KOD

DERSLER

N

H

AKTS

4150101

Matematik - I

Z

3

4

 

4150102

Matematik - II

Z

3

4

4150105

Hukuka Giriş

Z

3

4

 

4150104

Sosyoloji

Z

3

4

4150109

Maliye Bilimine Giriş

Z

3

4

 

4150110

Genel Muhasebe - II

Z

3

4

4150113

Genel Muhasebe - I

Z

3

4

 

4150124

İktisada Giriş - II

Z

3

5

4150115

İktisada Giriş - I

Z

3

5

 

4150128

Medeni Hukuk

Z

3

5

8010111

Türk Dili - I

Z

2

2

 

8010112

Türk Dili - II

Z

2

2

8010121

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

Z

2

2

 

8010122

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II

Z

2

2

8010131

İngilizce - I

Z

2

2

 

8010132

İngilizce - II

Z

2

2

8010141

Temel Bilgi Teknolojileri

Z

2

3

 

9010034

Kariyer Planlama

Z

0

2

 

Toplam Kredi

23

30

 

 

Toplam Kredi

21

30

2. SINIF

GÜZ (3. DÖNEM)

 

BAHAR (4. DÖNEM)

4150205

Kamu Maliyesi - I

Z

3

6

 

4150222

Makro İktisat

Z

3

4

4150221

Mikro İktisat

Z

3

5

 

4150242

Devlet Bütçesi

Z

3

4

4150223

Vergi Hukuku - I

Z

3

6

 

4150250

Kamu Maliyesi - II

Z

3

5

4150239

Anayasa Hukuku

Z

3

5

 

4150254

Vergi Hukuku - II

Z

3

5

4150203

İşletme Bilimine Giriş

S

3

4

 

4150204

Borçlar Hukuku

S

3

4

4150207

Davranış Bilimine Giriş

S

3

4

 

4150206

Maliye Tarihi

S

3

4

4150211

Bilim Felsefesi

S

3

4

 

4150226

Siyaset Bilimine Giriş

S

3

4

4150213

İktisadi Düşünce Tarihi

S

3

4

 

4150244

Uygarlık Tarihi

S

3

4

4150217

İstatistik - I

S

3

4

 

4150246

İstatistik - II

S

3

4

4150225

İdare Hukuku

S

3

4

 

4150248

Maliyet Muhasebesi

S

3

4

4150237

Envanter ve Bilanço

S

3

4

 

9010031

Gönüllük Çalışmaları

Z/S

3

4

 

 

 

 

 

 

4150252

Siyasi Tarih

S

3

4

 

Toplam Kredi

 

18

30

 

 

Toplam Kredi

 

20

30

3. SINIF

GÜZ (5. DÖNEM)

 

BAHAR (6. DÖNEM)

4150301

Kamu Ekonomisi - I

Z

3

6

 

4150306

Türk Vergi Sistemi - II

Z

3

6

4150303

Devlet Borçlanması

Z

3

6

 

4150310

Seminer

Z

3

6

4150311

Türk Vergi Sistemi - I

Z

3

6

 

4150324

Kamu Ekonomisi - II

Z

3

6

4150305

Yerel Yönetimler Maliyesi

S

3

4

 

4150302

İnsan Kaynakları

S

3

4

4150307

Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri

S

3

4

 

4150304

Vergi Yargısı

S

3

4

4150309

Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku

S

3

4

 

4150308

Sermaye Piyasaları

S

3

4

4150313

Vergi Uygulamaları

S

3

4

 

4150314

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku

S

3

4

4150315

Pazarlama

S

3

4

 

4150316

Finansal Tablolar Analizi

S

3

4

4150317

Para Teori ve Politikası

S

3

4

 

4150318

Ekonometri - II

S

3

4

4150319

Ekonometri - I

S

3

4

 

4150326

Kıymetli Evrak Hukuku

S

3

4

4150321

Para Banka

S

3

4

 

4150328

Yönetim Organizasyon

S

3

4

4150323

Finansal Yönetim

S

3

4

 

4150340

Mesleki İngilizce-II

S

3

4

4150355

Mesleki İngilizce - I

S

3

4

 

4150344

Bütçe Teori ve Teknikleri

S

3

4

4150357

Kamu Yönetimi

S

3

4

 

4150346

Çevre ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi

S

3

4

4150359

Kalkınma ve Büyüme

S

3

4

 

 

 

 

 

 

4150361

Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi

S

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

18

30

 

 

Toplam Kredi

18

30

 

 

 

 

 

4. SINIF

GÜZ (7. DÖNEM)

 

BAHAR (8. DÖNEM)

4150405

Uluslararası İktisat

Z

3

7

 

4150410

Maliye Politikası - II

Z

3

7

4150409

Maliye Politikası - I

Z

3

7

 

4150408

Türkiye Ekonomisi

Z

3

7

4150401

AB – Türkiye Mali İlişkileri

S

3

4

 

4150406

Muhasebe Denetimi

S

3

4

4150403

Vergi Ceza Hukuku

S

3

4

 

4150412

Yatırım ve Proje Analizi

S

3

4

4150407

Vergilendirme Politikası

S

3

4

 

4150414

Kamu Harcama Hukuku

S

3

4

4150411

Kamu Maliyesi Uygulamaları -I

S

3

4

 

4150416

Kamu Maliyesi Uygulamaları II

S

3

4

4150415

Uluslararası Hukuk

S

 3

4

 

4150418

Vergi İcra Hukuku

S

3

4

8010001

İş Sağlığı ve Güvenliği

S

3

4

 

4150420

Uluslararası Politika

S

3

4

4150419

Girişimcilik

S

4

4

 

8010152

İnsan Hakları

S

3

3

4150421

Kitler ve Özelleştirme

S

3

4

 

4150422

Milli İrade ve Demokrasi

S

3

4

4150423

Vergi Planlaması

S

3

4

 

4150424

Mali Disiplin ve Mali Kurallar

S

3

4

4150425

Kamu Politikası Uygulamaları

S

3

4

 

4150426

Kamu Mali Yönetimi ve Denetimi

S

3

4

4150431

Bilgisayarlı Muhasebe

S

3

4

 

4150402

Uluslararası Maliye

S

3

4

 

Perakende Yönetimi

S

3

7,5

 

 

Satış Yönetimi

S

3

5

4150427

Türkiye' nin Mali Yapısı

S

3

4

 

 

 

 

 

 

 

Toplam Kredi

 

18

30

 

 

Toplam Kredi

 

18

30

GENEL TOPLAM KREDİ

 

155

240

AÇIKLAMA
* 3., 4., 7. ve 8. dönemlerde her dönem başına, zorunlu derslere ek olarak 2 adet seçimlik ders alınması zorunludur.  
** 5. ve 6. dönemde her dönem başına, zorunlu derslere ek olarak 3 adet seçimlik ders alınması zorunludur.  
2014-2015 dönemi ve sonrasında başlayan öğrencilerin 7. ve 8. dönemlerde 4 seçmeli ders almaları zorunludur.
2021-2022 dönemi ve sonrasında başlayan öğrenciler için gönüllülük  çalışmaları seçmeli dersi mezuniyet koşuludur.
2021-2022 döneminde başlayan öğrenciler için mezuniyet toplam kredisi 155, daha önceki dönemlerde başlayan öğrenciler için Maliye Bölümü mezuniyeti için
tamamlanması gereken toplam kredi miktarı 154'tür. 

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook