G-7E0NBXHK7Q

Misyon ve Vizyon


Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü’nün misyonu; ulusal ve uluslararası düzeyde; kendi alanında rekabet edebilecek niteliklere sahip sorgulayıcı, araştırıcı, yaratıcı, özgür analitik düşünme yetisine sahip, ahlaki değerlere sahip iş gücü ve bilim insanı yetiştirmek, yayınlar ve araştırmalar yoluyla bilimsel bilgi üretmek ve bilgiyi paylaşarak yaşam boyu eğitim ve gelişim sürecine katkıda bulunmak ve maliye alanında sahip olduğu entelektüel bilgi birikim ile toplumu bilgilendirmektir.

Hitit Üniversitesi Maliye Bölümü’nün vizyonu; başta maliye alanında olmak üzere iktisat ve hukuk bilimlerindeki gelişmelere ayak uyduran, bu alanlardaki gelişmelere katkılar sağlayan, akademik kadrosu nitelik ve nicelik bakımından güçlü, uluslararası bağlantıları ve hareketliliği yüksek, mezunlarına iyi kadrolarda görev yapabilecek özellikleri kazandıran, bilimsel, sosyal ve bireysel özgürlüklere değer veren bir bölüm olarak faaliyetlerini sürdürmektir.  

HIZLI ERİŞİM

Youtube Twitter Facebook