https://www.google.com.tr/maps/place/Hitit+%C3%9Cniversitesi+%C4%B0ktisadi+Ve+%C4%B0dari+Bilimler+Fak%C3%BCltesi/@40.5297753,34.8454456,13z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xe93cb45771f0407d!8m2!3d40.5310971!4d34.8981786?hl=tr

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, dönüşüm içindeki dünyayı siyasal, toplumsal ve ekonomik açılardan kavramamızı sağlayan ve nitelikli insana değer atfeden bilimsel bir disiplindir. Bu disiplin, genel iktidar ilişkilerinden bireyin gündelik hayatının her alanında görülen iktidar ilişkilerine dek uzanan geniş bir yelpazeyi bilimsel bir bakış açısıyla inceler. Bu çerçevede Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisansı farklı sektörlerde siyasal, toplumsal ve ekonomik yaşamda yetkinlikleriyle öne çıkmış meslek mensupları, orta ve üst düzey yöneticiler ile akademisyenler yetiştirmeyi amaçlar.

Bu bölüm, Siyaset ve Sosyal Bilimler, Yönetim Bilimleri, Hukuk Bilimleri ve Kentleşme ve Çevre Bilimleri ana bilim dallarında uzmanlaşmayı sağlayacak derslere ek olarak, pek çok bilim dalından (iktisat, işletme, çalışma ekonomisi, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, felsefe, tarih gibi) sağlanan zengin bir içerikten oluşur. Programda yer alan dersler ve eğitim-öğretim yöntemleri, alanla ilgili temel bilgileri vermenin yanında, öğrencilere analitik ve sorgulayıcı bir anlayışı kazandırmaya çalışmaktadır. 

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünün temel amacı, kamu ya da özel sektör kuruluşlarında çalışmayı hedefleyen öğrencilerine yeterli ve nitelikli bir altyapı sağlamaktır.

Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, 2006 yılında ilk öğrencilerini alarak eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 2010 yılında ilk mezunlarını vermiştir. 2014 yılında yüksek lisans ve tezsiz yüksek lisans programları da açılmıştır. 2018-2019 yılından itibaren Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (İngilizce) programı öğrenci alımına olup, eğitim-öğretim yüzde yüz İngilizce dilinde yapılacaktır. 2019-2020 döneminde doktora programı açılmış ve öğrenci alımına başlamıştır.

Bölümümüzde hali hazırda üç profesör, iki doçent doktor, yedi doktor öğretim üyesi olmak üzere oniki öğretim üyesi, iki doktor öğretim görevlisi ve beş araştırma görevlisi hizmet vermektedir.

HIZLI ERİŞİM

Twitter Facebook
Deprem Destek Hattı
Deprem Destek Hattı
Birim Yöneticilerimiz İle Görüşün