Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Bölümü; genel olarak uluslararası alandaki aktörler arası ilişkileri ve küresel düzeydeki gelişmeleri konu edinir. Sosyal bilimlerin giderek önemi artan bir dalı olarak; Tarih, Siyaset Bilimi, Hukuk, İktisat, Sosyoloji, Antropoloji gibi disiplinlerle yakından ilişkilidir.  Uluslararası politika, küresel siyaset, uluslararası hukuk, siyasi tarih, güvenlik, bölgesel ilişkiler, dış politika, göç, kimlik, enerji ilişkileri, barış çalışmaları, uluslararası ilişkiler teorileri, güncel sorunlar ve tartışmalar, küreselleşme, uluslararası örgütler, uluslararası ekonomi-politik gibi çalışma alanları bulunmaktadır. Bölüm hedeflerine ulaşmak için analitik, eleştirel, kapsamlı, çok boyutlu, tarafsız bir bakış açısına ve ileri düzey yabancı dil bilgisine sahip bireylere ihtiyaç duymaktadır.

 

Bölümümüz, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde 2012 yılında kurulmuştur. Bölümde, Uluslararası Siyaset, Siyasi Tarih ve Uluslararası Hukuk olmak üzere üç anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim dili İngilizce ve eğitim süresi Hazırlık Sınıfı ve  4 yıldan oluşmaktadır. İngilizce programımız 2020-2021 akademik yılından itibaren öğrenci alımına başlamıştır. Eylül 2023 itibariyle bölüm kadrosunda 3 Doç. Dr., 2 Dr. Öğretim Üyesi, 1 Dr. Öğretim Görevlisi ve 5 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

 

Hitit Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü olarak; öğrencilerimizin modern uluslararası ilişkiler anlayışının gerektirdiği akademik ve mesleki yeterlilikleri kazanmaları için uygun ortamı ve altyapıyı hazırlamayı hazırlamak için çalışmaktayız. Bölümü tercih eden bireylere; küresel siyaset, dış politika, bölge çalışmaları, uluslararası hukuk, siyasi tarih, uluslararası ilişkiler kuramları gibi başat konu alanlarına yönelik temel eğitimin yanı sıra, uzmanlaşabilecekleri özel çalışma başlıkları da önermekteyiz.  Bölümde yer alan akademik personelin özel ilgi alanları olan; güvenlik, istihbarat, milliyetçilik, çatışma çözümleri, enerji politikaları, devletler özel hukuku gibi derslerle uluslararası ilişkilerin farklı boyutlarını eğitim sürecine dahil etmeyi planlamaktayız.

HIZLI ERİŞİM